:: Forside
:: Bliv Medlem
:: Jagt og regulering
:: Jagttegnskursus
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Artikler og Info
:: Links
:: Hjortelaug
:: Hundetræning
:: Jagthorn
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender

Vejle Jagtforening

Kommende arrangementer:

 

22. februar: Forlægning af hjortevildt. Slagtermester Klavs Jensen demonstrerer hvordan du får mest muligt ud af dit hjortevildt. NB: Arrangementet holdes i Kærhuset på Haraldskær Avlsgård. Der vil være lodtrækning om hjortekød.

 

Vejle Jagtforening indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 1. marts 2017 på Restaurant Golfen, Fællessletgård (Vejle Golf Club), Ibækvej 46, 7100 Vejle.

Før generalforsamlingen byder foreningen kl. 18:00 medlemmerne på gule ærter med tilbehør samt en øl/vand og en snaps. Tilmelding til spisningen skal ske senest d. 22. februar til Jens Tang Christensen (22404445 eller mail: tang@bios.au.dk) eller Jan Haugsted Petersen (40707808 eller mail: jap@klitbakken.dk).

Kl. 18:00 Hallali spiller – Jagtvelkomst – Frokostsignal – Snapsesignal. Derefter gule ærter m.m..

Kl. 19:00 Hallali indleder generalforsamlingen med et par signaler.

Klaus Enevoldsen fra Vejle Kommune holder et oplæg om naturen og jagten i kommunen.

Derefter den egentlige generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.                                      Valg af dirigent.

2.                                      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste

                                            generalforsamling.

3.                                      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.                                      Indkomne forslag.

5.                                      Fastlæggelse af kontingent.

6.                                      Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode. På valg er:

                                            Flemming  Ansbjerg og Henrik Djernæs (de ønsker ikke genvalg).

7.                                      Valg af suppleanter.

8.                                      Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

9.                                      Eventuelt.

 

Vel mødt!


 

Vejle Jagtforening blev stiftet som en lokalforening under Dansk Jagtforening. Vort nuværende tilhørsforhold er Danmarks Jægerforbund. Foreningen har eksisteret i mere end 50 år.

 

Målsætning

Det er foreningens målsætning, at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesse i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, det vil sige at opfordre medlemmerne til at drive jagt på etisk forsvarlig vis, med tilpas hensyntagen til flora og fauna.

 

Aktiviteter

Vejle Jagtforening har i årets løb en række aktiviteter, som er relateret til medlemmernes ønsker. Desuden bliver der med jævne mellemrum afprøvet "nye aktiviteter" for at sikre, at antallet af medlemmer forbliver intakt.  

Kig forbi hjemmesiden med jævne mellemrum for at se vores aktivitetsoversigt - der kunne være kommet noget nyt til. Tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på siden.


Vejle Jagtforening benytter: Sydbank

Betal med MobilePay

 

 

 


 

 

 BEMÆRK

 

Vejle Jagtforening  er også på Facebook.

Find os her


Referatet fra årets generalforsamling ligger på hjemmesiden.

Find det under "Artikler og Info" i menuen til venstre

 

 

  

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

* skal udfyldes
 

 

 

 

 01.03.2017
Generalforsamling
Vejle Jagtforening indkalder til ordinær generalforsamling
Onsda ...
05.04.2017
Flugtskydning
Årets skydning i Vingsted starter. Vi skyder i år sammen med Sk ...
12.04.2017
Flugtskydning
Vi skyder sammen med Skibet og omegns Jagtforening. Der uddeles krus til de ...
Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration